Tretåig hackspett

Three-toed Woodpecker - tretåig hackspett

All content © 2016 Martin Hadmyr. All rights reserved.