Större hackspett

Great Spotted Woodpecker - större hackspett

All content © 2016 Martin Hadmyr. All rights reserved.